ZASTUPLJENOST U SUDdocument.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) {
}, false );

ZASTUPLJENOST U SUDU

Građani imaju pravo da vode svoje Poslove na sudu osobno ili kroz predstavnicima.

Lično učešće u poslu građanina ne lišiti ga pravo na to jer predstavnik

Posao organizacije su u sud od strane njihovih tijela ponaša u moći koja im je priznata po zakonu, drugi akti ili izborna dokumenata, ili predstavnicima.

Autoritet u poslovnom organizacije, podržao dokumenata uverenje službeni status njihovi predstavnici, i ako je potrebno izborna dokumenata

U ime likvidirao organizaciju na sudu djeluje kao odobrio predstavnik likvidacije Komisije.

Predstavnici u sud može biti sposobna osoba koji pravilno izdala moći na obavljanje posla, osim za nakon lica (sa izuzetkom slučajeva njihovi učešće u procesu kao predstavnici prikladno tijela ili pravnog zastupnika):

sudija;

istražitelj;

advokata.

Prema proceduralna zakon sud imenuje advokata kao predstavnik u slučaju odsustvo predstavnik Ispitanik, mesto stanovanja je nepoznat, i u drugim slučajevima predviđeno zakonom