WTO intelektualno vlasništvo (PUTOVANJA) — šta to intelektualno vlasništvo pravadocument.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) {
}, false );

Prava autora literarnog i umjetničke radove (kao što knjiga i ostalim zapisima, mjuzikl kompozicije, slike, skulpture, kompjuterske programe i filmove) zaštićeni su autorskih prava, za minimalnu periodu od godina nakon smrti autor. Također zaštićeni kroz autorskih prava i vezane (ponekad naziva»susjedne») prava prava izvođači (npr glumci, pjevača i muzičari), proizvođača fonograma (zvuk snimke) i emitovanje organizacija. Glavni društveni svrhu zaštite autorskih prava i prava vezanih je ohrabrivati i nagrada je kreativni posao. Dok osnovne društveni ciljeva intelektualno vlasništvo zaštitu su zacrtanu iznad, to bi također bilo je zapazio da su ekskluzivni prava dali su uglavnom predmet broj ograničenja i izuzetaka, u cilju fino podešavanje ravnotežu to mora biti pronađen između legitimno interesa prava i za korisnike.

Njen glavni posao je da osiguram da trgovine teče kao glatko, predvidljivo i slobodno moguće. Više