Razvod od supruge

Od druga sredstva spadaju u poreza nadležnosti Južnoj Africi čak i za ne-stanovnici, nema potrebe da se isključiti iz roll-gotovo olakšanje dodijeljena. Ovo su sumirani na tabeli. nepokretnoj imovini smješten u Južnoj Africi ili bilo koje kamate ili pravo šta god da je prirodi da ili tako uključujući imovinu prava da varijablu ili popravio placate kao obzir za rad, ili na posao mineralna depozita, izvora i ostale prirodne resurse, ili