STRANICI BESPLATNI PRAVNI POMOĆIdocument.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) {
}, false );

STRANICI BESPLATNI PRAVNI APARAT

jadni (po glavi prihod ispod nivo postojanja osnovana u regionu);

invalide sam i II grupa;

stariji i invalidi ljudi koji žive u kancelarijskog materijala objekti iz socijalne službe;

djeca sa invaliditetom, djeco-siročad, djeca su otišli bez roditeljskih briga, kao i njihovi predstavnici ako su adrese za prikaz besplatni pravni aparat na pitanja povezan sa obezbedjenjem i zaštitu prava i legitiman interes za takvu djecu;

osoba žele uzeti na obrazovanje u njegovoj porodici dijete otišao bez roditeljskih briga, ako su prijave za besplatni pravni aparat na pitanja koja se odnose na položaju dete u porodicu za podizanje dece;

adopters, ako su prijave za besplatni pravni aparat na pitanja povezan sa obezbedjenjem i zaštitu prava i legitimno interesa od usvojene djece;

maloljetnici držao u institucije sistema za prevenciju zanemarivanja i djela maloljetnika koji su osuđeni na mjestima lišavanje slobode, kao i njihovi predstavnici ako su adrese za prikaz besplatni pravni aparat na pitanja povezan sa obezbedjenjem i zaštitu prava i legitimno interesa tako maloljetnika;

građani pati od mentalnih poremecaja, u pružanje mentalnog zdravlja, građani priznate od strane suda kao nesposobna, i njihove pravnog zastupnika ako su adrese za prikaz besplatni pravni aparat na pitanja povezan sa obezbedjenjem i zaštitu prava i legitimno interesa tako građani;

građani koji su bili u hitnoj situaciji, mogu nauditi, izgubio stanovanje, izgubio potpuno ili djelomično, drugih imanja, gubitak dokumenata; supružnika, roditelja, dece žrtvama katastrofa i pojedinaca, koji su zavisi od njih;

građana, koji su ovdašnji ljudi u mjestima tradicionalne rezidenciju, i tradicionalne ekonomske aktivnosti autohtonih manjina iz Krasnoyarsk regionu, očuvanje tradicionalan nacin života, upravljanje i zanati;

članovi porodice vojnika, zaposlenici tijela od unutrašnjih Poslova, zaposlenici službi izvršenje kazne, zaposlenici nacionalne garde trupe ubio (mrtav) u izvršavanju dužnosti vojne službe (službene dužnosti)