PRAVNE SLUŽBEdocument.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) {
}, false );

PRAVNE SLUŽBE

Odsustvu sada bilo praksu na ovo pitanje ukazuje, nije moguće da je ovo problem je hitno i da je njegovo rješenje još nije našao adekvatne pravne mehanizme.

Koncept pravne službe

U zvanične dokumente i u praksi koncepta»pravne službe»i»pravne službe»smatraju ekvivalent.

Međutim, u literaturi mišljenje je izrazio da, pod pravna služba bi se shvatiti kao obaveza iz sporazuma red, Komisija, Agencija službe, vjeruj uprava za imovinu, komercijalne koncesiju (franšizu), je karakteristika koje je dio posrednik, predstavnik, agente, Komesara, Upravnik, itd, glumi ili u ime druge ili na svoje ime, ali u interesu drugih.

Po ovom osnovu za usluge za profesionalnog advokata, treba da se zove ne legalno, i legalno, i, izgleda, da je ovo mišljenje je Vrhovni Sud, kad je dao objašnjenje za neke karakteristike usluge, koji pravni karakter