KRIMINALAC SLUČAJEVIMAdocument.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) {
}, false );

KRIMINALAC SLUČAJEVIMA

Kriminalni slučaj je pregledao i nastanio kod suda prema materijala za istragu i preliminarne istrage.

Prije proizvodnju počinje sa fazi pokretanja kriminalac postupka.

Prema člana razloga za pokretanje kriminalac postupak:

izjavu uvrede;

dobrovoljno se predaju;

poruka je na savršen ili se pripremaju zločin, dobio od drugih izvora.

odluka Tužioca na pravcu prikladno materijala za tijelo preliminarne istrage za odluku pitanje na krivično gonjenje.

Osnova za excitation od kriminalni slučaj je prisustvo dovoljno podataka ukazuje znakove zločin.

U skladu sa kriminalnim postupku, optuženi i njegova branilac imaju pravo da pregledam materijala za kriminalni slučaj.

Kriminalac procedura zakon sadrži odredbe ljudska osoba u pogledu koji raskinula postupak, da se upoznamo sa slučajem materijala.

Zadržavanje periode za kriminalne slučajevima bežati od dana od prethodnog osudu, ili ulazak u pravnu snagu presudu za oslobađanje, kao i rezoluciju (presudu) na prestanka slučaj